MBMO

Xlens gmbh

Xlens: een doelgerichte oplossing

Xlens GmbH is een Duitse onderneming gericht op het aanpakken van leer- en leesproblemen. De Xlens kleurenfilters zijn al vele jaren een bewezen hulpmiddel voor kinderen en volwassenen, die grote moeite hebben met lezen. Onafhankelijk onderzoek onder Xlens gebruikers heeft laten zien dat we met de gepatenteerde kleurenfilters leesproblemen en/of gerelateerde klachten kunnen wegnemen.

De Xlens kleurenfilters zijn gebaseerd op het verhogen van de rust en concentratie door een andere filtering van het licht. Mensen met leer- en leesproblemen ervaren veel klachten die worden veroorzaakt door een verstoorde of verkeerde overdracht van lichtprikkels van de ogen naar de hersenen. De gepatenteerde filters van Xlens zijn lichtprikkel dempend en zorgen ervoor dat de lichtinval en lichtprikkelverwerking van ogen naar hersenen op een dermate manier worden gecorrigeerd waardoor er direct verlichting en verbetering op treedt. Bestaande leer- en leesgerelateerde klachten en leesproblemen zullen direct verminderen en kunnen bij correct en langdurig gebruik verdwijnen.

Participatie MBMO Group

MBMO Group heeft een meerderheidsbelang van 80% in de onderneming  Xlens GmbH.

nl_NLDutch